O společnosti

Vagonka ve Studénce byla založena v roce 1900 jako akciová společnost Staudinger Waggonfabrik, A.G. se sídlem v Butovicích. Továrna, jejíž součástí byla od počátku také kovárna, výrazně zasáhla do života obyvatel původně zemědělského kraje. Poskytla práci i obživu mnoha lidem, kteří jí věnovali většinu svého času a energie. V průběhu let několikrát změnila nejen svůj název ale i vlastníka.

Historie

 • 1900 – 1928    Staudinger Waggonfabrik, A.G.
 • 1928 – 1945    Moravskoslezská vozovka, a.s.
 • 1946 – 1949    Tatra, n.p. závod Studénka
 • 1950 – 1968    Vagónka Tatra Studénka, n.p.
 • 1969 – 1990    Vagónka Studénka, n.p.
 • 1990 – 1998    Moravskoslezská vagónka, s.p. (a.s.)
 • 1998 – 2000   ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s.
 • 2000 – 2006  Thrall Vagonka Studénka,a.s.
 • od 2006          MSV Metal Studénka, a.s.

Akcionáři

 • do 2.8.2006    Trinity Rail Group LLC, USA
 • 2006 – 2012    International Railway Systems SA, LU
 • 2012 – 2013    MSV Holding, s.r.o., CZ
 • 2013 – 2015    Roca Capital, a.s., Brno (dceřiná společnost investiční skupiny Jet Investment)
 • 2015 – 2020    JET I., Investiční fond, a.s.

Historie továrny je odrazem složitého společenského i hospodářského vývoje v naší zemi. Je však také svědectvím o jejím významném podílu na rozvoji průmyslu v Čechách i na Moravě a její poctivé službě zákazníkům. Společnost MSV Metal Studénka, a.s. je důstojným následníkem ctící tradice kovárenské výroby této významné, původem české továrny.

Nárazníky
narazniky
Šroubovky
sroubovaky
Táhlová ústrojí
tahlova ustroji
Tažné háky
tazne haky
Výkovky a výlisky
vykovky a vylisky

Energetická optimalizace MSV Metal Studénka a.s.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti ve vybraných výrobních objektech společnosti MSV Metal Studénka, a.s. ve Studénceve kterých docházelo ke zvýšené spotřebě energie a k tepelným ztrátám a jejichž stav byl po stránce součinitele propustnosti tepla nevyhovující. Na základě důkladné analýzy stávajícího stavu objektů, kterou provedla VŠB-TU OSTRAVA, byla zvolena a následně realizována úsporná opatření. Jedná se především o následně uvedené změny.

 • NO1 – Rekonstrukce vybraných otvorových výplní a světlíků
 • NO2 – Rekonstrukce stávajících kompresorů vzduchu
 • NO3 – Využití odpadního tepla z kompresorů vzduchu